Specialistai

Profesionalią specializuotą potrauminio streso pagalbą teikiantys specialistai.

dr. Evaldas Kazlauskas psichologijos daktaras, EMDR Europe akredituotas specilistas, BEPP mokytojas, supervizorius
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Vilnius

VU Psichotraumatologijos centras, psichotraumatologija@fsf.vu.lt www.ptc.fsf.vu.lt

dr. Eglė Mažulytė-Rašytinė Psichologijos mokslų daktarė, BEPP mokymai
Specializuota psichotraumatologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems asmenims, specializuota pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Vilnius

egle.mazulyte@fsf.vu.lt

dr. Paulius Skruibis psichologijos daktaras, EMDR Europe akredituotas specilistas, BEPP mokymai
Psichologo konsultacijos įvairiais klausimais, taip pat ir po trauminių išgyvenimų
Vilnius

tel.nr. +37068636979, el.p. paulius@skruibis.lt, www.skruibis.lt

dr. Odeta Geležėlytė psichologijos daktarė, EMDR Europe akredituota specialistė
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Vilnius

odeta.gelezelyte@fsf.vu.lt

Monika Kvedaraitė Klinikinės psichologijos magistrė, EMDR Europe 1 lygio mokymai
Specializuotas psichotraumatologinis įvertinimas ir psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Vilnius

VU Psichotraumatologijos centras, psichotraumatologija@fsf.vu.lt, www.ptc.fsf.vu.lt

Violeta Bražiūnienė BEPP mokymai
Individualios konsultacijos suaugusiems
Vilnius

tel. nr. 867806816, el.p. violeta.braziuniene@gmail.com

Daiva Račelytė Psichologė, psichodramos terapeutė, EMDR Europe 2 lygio mokymai, CAMS mokymai
Konsultavimas
Vilnius

daivaracelyte@yahoo.com

Rasa Miliauskaitė BEPP mokymai
Individualios konsultacijos, grupinė terapija
Kaunas

tel.nr 8 605 08525 el.p. rasa.mili@gmail.com

Dovilė Varkalienė EMDR Europe 1 lygio mokymai
Psichologinis konsultavimas
Vilnius, Anykščiai

tel.nr. 868692141 el.p. dolija@gmail.com

Simona Glodenienė Pedagoginės psichologijos magistrė, psichoterapeutė, EMDR Europe 2 lygio mokymai
Suaugusiųjų ir vaikų EMDR terapija, psichoterapija, tėvų konsultavimas.
Vilnius

tel. 8685 34258, el.p. simona@krizesiveikimas.lt

Giedrė Dovydaitytė EMDR Europe akredituota specilistė
Psichologinis konsultavimas, EMDR taikymas
Vilnius

giedre.dov@gmail.com

Dalia Guzaitienė Sveikatos psichologijos magistras, Integralios ir humanistinės psichoterapijos bei žaidimo terapijos magistras, EMDR specialisto sertifikatas
Vaikų, paauglių bei suaugusiųjų psichoterapija, žaidimo terapija bei kitos psichologinės paslaugos
Kaunas

tel.nr. 862208078, www.zaidimupsichologe.lt

Ingrida Bobinienė Klinikinės psichologijos magistrė. BEPP mokymai, EMDR Europe 1 lygio mokymai
Vaikų ir paauglių, patyrusių psichologinę traumą/ stiprius stresinius išgyvenimus, konsultavimas. Tėvų konsultavimas.
Vilnius

ingrida.bobiniene@gmail.com

Giedrius Slaminskas Klinikinis psichologas. EMDR Europe akredituotas specialistas.
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims. Taikau geštalto psichoterapiją, kūno psichoterapiją ir EMDR.
Vilnius

8 698 40575 giedrius@slaminskas.lt www.slaminskas.lt

Giedrė Petrauskienė Klinikinės psichologijos magistro laipsnis; BEPP metodo mokymai
Psichologinis konsultavimas
Vilnius

867445773