Specialistai

Žemiau rasite sąrašą specialistų, teikiančių profesionalią specializuotą potrauminio streso pagalbą.

dr. Evaldas Kazlauskas psichologijos daktaras, EMDR Europe akredituotas specialistas, BEPP mokytojas, supervizorius
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Vilnius

VU Psichotraumatologijos centras, psichotraumatologija@fsf.vu.lt www.ptc.fsf.vu.lt

Šiuo metu nauji klientai nepriimami.

dr. Neringa Grigutytė Psichologijos daktarė, klinikinė psichologė, psichoterapeutė, EMDR, BEPP mokymai
Psichologinės konsultacijos, pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Vilnius

neringa.grigutyte@gmail.com

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

dr. Eglė Mažulytė-Rašytinė Psichologijos mokslų daktarė, BEPP mokymai
Specializuota psichotraumatologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems asmenims, specializuota pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Vilnius

egle.mazulyte@fsf.vu.lt

dr. Paulius Skruibis psichologijos daktaras, EMDR Europe akredituotas specialistas, BEPP mokymai
Psichologo konsultacijos įvairiais klausimais, taip pat ir po trauminių išgyvenimų
Vilnius

tel.nr. +37068636979, el.p. paulius@skruibis.lt, www.skruibis.lt

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

dr. Odeta Geležėlytė psichologijos daktarė, EMDR Europe akredituota specialistė
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Vilnius

odeta.gelezelyte@fsf.vu.lt

Arūnė Mačiulienė Psichologijos magistrė, psichoterapijos kursantė (kognityvinė elgesio terapija), akredituota EMDR Europe specialistė
Psichologinis suaugusiųjų konsultavimas, specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims taikant EMDR.
Vilnius

tel. nr.: +37067000714, el. paštas: arune.maciuliene@gmail.com

Monika Kvedaraitė Klinikinės psichologijos magistrė, EMDR Europe 1 lygio mokymai
Specializuotas psichotraumatologinis įvertinimas ir psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Vilnius

VU Psichotraumatologijos centras, psichotraumatologija@fsf.vu.lt, www.ptc.fsf.vu.lt

Violeta Bražiūnienė BEPP mokymai
Individualios konsultacijos suaugusiems
Vilnius

tel. nr. 867806816, el.p. violeta.braziuniene@gmail.com

Tautvilė Gabnytė-Nagi Klinikinės psichologijos magistrė, BEPP mokymai
Individualus psichologinis konsultavimas
Vilnius

tel. nr. +37069299188, el. p. tautvile.gabnyte@gmail.com

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Daiva Račelytė Psichologė, psichodramos terapeutė, EMDR Europe 2 lygio mokymai, CAMS mokymai
Konsultavimas
Vilnius

daivaracelyte@yahoo.com

dr. Giedrė Ambrulaitienė Psichologijos mokslų daktarė, klinikinė psichologė, BEPP mokymai, A. Adlerio individualiosios psichoterapijos ir analizės studijos
Specializuota pagalba įvairias traumas patyrusiems asmenims, specializuota pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims bei pagalba tėvams, kurių vaikams įtariami ar yra nustatyti raidos sutrikimai, taip pat tėvams auginantiems autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčius vaikus.
Vilnius

tel. nr. +370 685 84550, el. p. tavoedukacija@gmail.com

Pagalbą teikia ir nuotoliniu būdu

Simona Glodenienė Pedagoginės psichologijos magistrė, psichoterapeutė, EMDR Europe 2 lygio mokymai
Suaugusiųjų ir vaikų EMDR terapija, psichoterapija, tėvų konsultavimas.
Vilnius

tel. 8685 34258, el.p. simona@antakalniopsichoterapija.lt

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Giedrė Dovydaitytė EMDR Europe akredituota specilistė
Psichologinis konsultavimas, EMDR taikymas
Vilnius

giedre.dov@gmail.com

Aušra Trimonytė Psichologė, akredituota EMDR Europe specialistė, BEPP mokymai, A. Adlerio individualiosios psichoterapijos studijos
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems asmenims, greitoji psichologinė pagalba, individuali psichoterapija suaugusiems
Vilnius

tel.nr. +370 686 48141, el. p. ausra2001@yahoo.com

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Ingrida Bobinienė Klinikinės psichologijos magistrė. BEPP mokymai, EMDR Europe 1 lygio mokymai
Vaikų ir paauglių, patyrusių psichologinę traumą/ stiprius stresinius išgyvenimus, konsultavimas. Tėvų konsultavimas.
Vilnius

ingrida.bobiniene@gmail.com

Giedrius Slaminskas Klinikinis psichologas. EMDR Europe akredituotas specialistas.
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims. Taikau geštalto psichoterapiją, kūno psichoterapiją ir EMDR.
Vilnius

8 698 40575 giedrius@slaminskas.lt www.slaminskas.lt

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Giedrė Petrauskienė Klinikinės psichologijos magistro laipsnis; BEPP metodo mokymai
Psichologinis konsultavimas
Vilnius

867445773

Dovilė Varkalienė EMDR Europe 1 lygio mokymai
Psichologinis konsultavimas
Vilnius, Anykščiai

tel.nr. 868692141 el.p. dolija@gmail.com

Sima Dirvelytė Psichologijos magistrė, KET psichoterapeutė, EMDR Europe akredituota specialistė
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims
Kaunas
tel.nr. +370 684 88236

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Dalia Guzaitienė Sveikatos psichologijos magistras, Integralios ir humanistinės psichoterapijos bei žaidimo terapijos magistras, EMDR specialisto sertifikatas
Vaikų, paauglių bei suaugusiųjų psichoterapija, žaidimo terapija bei kitos psichologinės paslaugos
Kaunas

tel.nr. 862208078, www.zaidimupsichologe.lt

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Rasa Miliauskaitė BEPP mokymai
Individualios konsultacijos, grupinė terapija
Kaunas

tel.nr 8 605 08525 el.p. rasa.mili@gmail.com

Rima Dambauskienė Psichologijos magistrė, EMDR Europe akredituota specialistė
Specializuota psichologinė pagalba įvairias traumas patyrusiems suaugusiems asmenims.
Klaipėda

+37068344765

dambauskienei@gmail.com

Martina Bernotė Konsultavimo psichologijos magistrė, EMDR Europe 1 lygio mokymai
Individualios konsultacijos suaugusiems
Klaipėda

tel. nr.: 865402584; el. paštas: mbernote@gmail.com

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Vytautė Venčkauskienė Sveikatos psichologijos magistras, šeimos mediatorė, baigti specializuotos psichotraumatologijos pagalbos metodų mokymai (BEPP)
Psichologinis konsultavimas įvairiais klausimais, įskaitant ir traumines patirtis turinčius asmenis, tarpininkavimas šeimai (šeimos mediacija)
Marijampolė

tel.nr. +370 672 09964, el.p. v.venckauskiene@gmail.com, www.psichologasmarijampolėje.lt

Pagalbą teikia nuotoliniu būdu

Svetlana Ragelienė Socialinės psichologijos magistras, baigta specializuotos psichotraumatologijos pagalbos metodų mokymai (BEPP)
Psichologinis konsultavimas ir švietimas. Trauminius įvykius išgyvenančių asmenų konsultavimas
Marijampolė

tel.nr. +370 602 35126, el.p. s.rageliene@gmail.com, www.psichologasmarijampolėje.lt