2023 kovo 3 d. Vilniuje įvyko XI-oji Vilniaus traumų psichologijos konferencija

2023 m. kovo 3 d. įvyko XI-oji Vilniaus traumų psichologijos konferencija. Pranešimus skaitė mokslininkai bei praktikai iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Lietuvos.

Pirmąjį konferencijos pranešimą apie sąsajas tarp traumos ir priklausomybių skaitė prof. Annett Lotzin, atvykusi iš Hamburgo universiteto. Pranešime buvo aptarti tyrimų rezultatai, rodantys, jog patirtos trauminės patirtys siejasi su vėliau atsirandančiomis priklausomybėmis nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų. Kartu, prof. Lotzin atkreipė dėmesį į potencialias pagalbos galimybes, kai gydymas susideda ne tik iš tiesioginio darbo su priklausomybėmis, bet ir į traumą nukreiptos intervencijos.

Prof. Dominic Murphy skaitė pranešimą tema „Moralinės skriaudos samprata“. Iš King‘s College London atvykęs mokslininkas siekė išgryninti moralinės skriaudos sąvoką, pasakojo apie potencialiai moraliai žalingus įvykius, pagrindinius simptomus bei ryšius tarp moralinės skriaudos ir kompleksinio potrauminio streso sutrikimo (KPTSS). Profesorius taip pat pristatė moralinės skriaudos vertinimo instrumentą bei aptarė šiuo metu kuriamą intervenciją, skirtą padėti žmonėms, paveiktiems moralinės skriaudos.

Trauminių patirčių poveikio žmonių psichikos sveikatai prevenciją nagrinėjo Leiden universiteto mokslininkė dr. Joanne Mouthaan. Pranešimo metu buvo aptarti įvairūs prevencijos būdai bei jų efektyvumo tyrimai.

Lietuvos pranešėjai gvildeno psichologinės pagalbos krizinių įvykių metu temą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Prieglobsčio ir migracijos programos vadovė Eglė Samuchovaitė iškėlė psichologinės pagalbos svarbą migracijos kontekste. LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto atstovės dr. Ieva Vaskelienė ir Aina Adomaitytė atkreipė dėmesį į psichologų vaidmenį valstybinės reikšmės kriziniuose įvykiuose, psichologinės pagalbos krizėje skirtumus nuo įprastinės psichologo darbo praktikos bei kylančius iššūkius organizuojant tokią psichologinę pagalbą. Krizių įveikimo centro specialistė Asta Groblytė papasakojo apie mobilios psichologinių krizių įveikimo komandos patirtis bei iššūkius teikiant pagalbą organizacijoms po krizinio įvykio, kai tokia pagalba yra svarbi ne tik tiesiogiai paveiktiems asmenims, bet ir jų artimiesiems, bendruomenei. VU Psichotraumatologijos centro mokslininkė dr. Odeta Geležėlytė pristatė psichotraumatologinio įvertinimo naujienas Lietuvoje.

Šios konferencijos metu taip pat buvo paminėti net trys svarbūs jubiliejai: 30 metų Europos traminio streso tyrimų asociacijos (ESTSS), 10 metų LTPA ir 5 metų VU Psichotraumatologijos centro sukaktys. ESTSS prezidentė dr. Joanne Mouthaan, LTPA valdybos narė dr. Paulina Želvienė ir VU Psichotraumatologijos centro vadovas prof. Evaldas Kazlauskas šventinės sesijos metu įvertino nuveiktus darbus ir apžvelgė ateities tikslus. Konferencijos dalyviai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti šventinėje loterijoje ir laimėti dr. Bruce D. Perry ir Oprah Winfrey knygą „Kas tau nutiko? Pokalbiai apie traumas, atsparumą ir gijimą“.

 

Konferencijos organizacinis komitetas: 

dr. Odeta Geležėlytė (pirmininkė), Monika Kvedaraitė, prof. Evaldas Kazlauskas, dr. Paulina Želvienė, Augustė Nomeikaitė, Agnietė Kairytė.

 

Akimirkos iš konferencijos