Informacija apie COVID-19 virusą psichikos sveikatos specialistams

Kylant vis didesniam nerimui dėl COVID-19 viruso plitimo, dalinamės Europos trauminio streso tyrimų asociacijos (ESTSS) parengta informacija bei gairėmis psichikos sveikatos specialistams.

Taip pat siūlome susipažinti su EMDR Europe asociacijos parengtomis gairėmis psichikos sveikatos specialistams (jas galite rasti čia) (anglų kalba), kurie dirba su itin didelį nerimą dėl COVID-19 viruso išgyvenančiais asmenimis. Šios gairės yra pritaikytos naudojant EMDR metodą, tačiau informacija gali būti aktuali ir šio metodo nenaudojantiems specialistmas.

 

ESTSS pranešimas dėl COVID-19

COVID-19 proveržis kelia grėsmę pasaulio gyventojų sveikatai ir gerovei. Tuo pačiu dabartinė situacija kelia naujų iššūkių ir psichikos sveikatos specialistų bendruomenei.

Šiuo metu mes negalime nuspėti viruso paplitimo mąsto ar pasveikimo veiksnių ir gydymo veiksmingumo. Iš kitos pusės, daug ką galime kontroliuoti ir labai svarbu tai žinoti. Šiuo  metu jau yra daug informacijos, kurioje pateikiama ką mes galime daryti, pateikiame nuorodas į patikimą informaciją:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.health-ni.gov.uk/coronavirus

https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/03/behavioural-strategies-for-reducing-covid-19-transmission-in-the-general-population/

 

Remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO), iki šiol sukaupti įrodymai rodo, kad nefarmakologinės priemonės gali sumažinti ar net nutraukti tolimesnį viruso plitimą. Tokios priemonės yra: neatidėliotinas atvejų atpažinimas ir izoliacija – griežtas žmogaus artimų kontaktų sekimas ir stebėjimas/karantinas. Norint efektyviai įgyvendinti šias priemones, reikia visuomenės įsitraukimo ir dalyvavimo. Tokiomis aplinkybėmis ypatingą reikšmę įgauna bendradarbiavimo, savitarpio paramos ir solidarumo kultūra.

Iš psichiatrijos istorijos išmokome – jeigu grėsmė kyla kiekvienam, pradeda dominuoti solidarumo ir bendrumo jausmas. Deja, patirtis taip pat rodo, kad infekciniai susirgimai  ir su jais susijusi stigma lygiai taip pat gali ir skaldyti visuomenę. Keli pastebėti panikos reakcijų atvejai per paskutines savaites parodė, kad panika gali nulemti bendruomenių susiskaldymą ir santaros visuomenėje stoką, kas kliudytų efektyviam atsakui į COVID-19 iššūkį. Todėl mes raginame profesionalus ir kitus susidomėjusius asmenis ieškoti galimybių padėti žmonėms išlikti ramiems ir bendradarbiaujantiems, palaikant juos imantis objektyvių ir efektyvių priemonių, kokias siūlo PSO.

Žmonės ir bendruomenės yra kūrybingi ir atsparūs bei turi gebėjimą atlaikyti krizes. Mes, kaip psichikos sveikatos specialistai, galime palaikyti žmonių atsparumą tokiais būdais:

  • Kol žmonės stipriai nerimauja dėl grėsmę gyvybei keliančio viruso, svarbu užtikrinti psichikos sveikatos paslaugų, pritaikytų tokioms aplinkybėms, prieinamumą tiems, kuriems jų labiausiai reikia. Todėl mes raginame mūsų kolegas pritaikyti ir naudoti internetines programas (pvz., Skype, Whatsapp ir kt.) konsultavimui ir terapijai, ypač tuose regionuose, kur COVID-19 yra stipriai paplitęs.
  • Labai svarbu fokusuotis į labiausiai pažeidžiamas grupes, užtikrinant efektyvią psichikos sveikatos priežiūrą. Ypač pažeidžiami psichikos sveikatos sunkumų vystymosi atžvilgiu yra žmonės karantine. Įrodyta, kad karantinas gali nulemti neigiamus psichikos sveikatos padarinius, tokius kaip trauminio streso simptomai, nerimas, pyktis. Taip pat, labai svarbu užtikrinti pagrindinių žmogaus poreikių patenkinimą (pvz., bendradarbiavimą, norą būti išklausytam ir informuotam, ir pan.) ir adekvatų psichikos sveikatos palaikymą tiems, kurie yra izoliuoti. Svarbu apriboti karantinu tik tais atvejais, kurie laikomi būtinais, ir įgyvendinti jį kuo mažiausiai traumuojančiu būdu (žemiau pateiktos naudingos nuorodos):

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext

https://www.indiatoday.in/world/story/coronavirus-outbreak-covid19-cases-quarantine-mental-health-1652639-2020-03-05

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/COVID19-Stigma-guide-2002.pdf?fbclid=IwAR1wOi7I74dptZOBXnt8X7Vblc0iruNdCXF_9W_Wj5DWng40-o8xcfoOhWw

https://www.sisst.it/covid-19-english-version/

  • Kadangi ESTSS teikia pirmenybę prevencijos strategijoms, reikia apibrėžti ir įgyvendinti COVID-19 pritaikytą psichologinę pirmąją pagalbą ir psichosocialinę pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia ir pirmiausia tiems, kurie yra karantine. Kaip pirmą žingsnį mes norime paskatinti organizuoti karštųjų linijų paslaugas, orientuotas suteikti aktualią informaciją ir emocinį palaikymą.
  • Galiausiai mes norėtume paskatinti ESTSS narius skirtingose šalyse dalintis reagavimo į naują krizę patirtimi, nes tai leis mums mokytis vieniems iš kitų ir suteikti geriausią įmanomą paramą. ESTSS internetinė svetainė gali būti vieta, kurioje galime keistis tokia informacija – kviečiame  bendradarbiauti keičiantis informacija.