LTPA prezidentas prof. dr. E. Kazlauskas išrinktas ESTSS prezidentu

Europos trauminio streso tyrimų asociacijos (ESTSS) – didžiausios Europos šalių psichotraumatologus vienijančios organizacijos pasaulyje prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas LTPA prezidentas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius psichologas dr. Evaldas Kazlauskas. Jau beveik 30 metų veikiančios ESTSS misija yra rūpintis, kad psichologines traumas patyrę asmenys gautų tyrimais paremtą, kokybišką ir veiksmingą psichologinę pagalbą.

Prof. E. Kazlauskas buvo išrinktas ESTSS prezidentu įvertinus jo ilgametį indėlį į psichotraumatologiją Europoje ir išskirtinius mokslo pasiekimus atliekant trauminio streso tyrimus. 2007 m. prof. E. Kazlauskas gavo jauniesiems mokslininkams skirtą ESTSS „Young Mind in Psychotraumatology Award“ apdovanojimą už unikalią daktaro disertaciją politinio smurto tema.

Nuo 2011 m. prof. E. Kazlauskas buvo ESTSS valdybos narys ir aktyviai dalyvavo skatinant jaunųjų mokslininkų įsitraukimą į psichotraumatologijos tyrimus, koordinavo ESTSS mokslinių konferencijų organizavimą. Šiuo metu mokslininkas yra itin aktyvus ESTSS iniciatyvinės grupės, skirtos COVID-19 pandemijos psichosocialinio poveikio klausimams spręsti, narys.

Profesorius taip pat vykdo tarptautinius mokslinius pandemijos psichologinio poveikio tyrimus. ESTSS valdybos nariai asociacijos prezidento rinkimų metu įvertino prof. E. Kazlausko lyderystę, tarptautinę akademinę reputaciją ir žinomumą, itin platų tarptautinį bendradarbiavimo su kitomis šalimis tinklą, atvirumą naujovėms ir puikų gebėjimą integruoti mokslo žinias klinikinėje praktikoje.

Jau du dešimtmečius prof. E. Kazlausko mokslinių interesų sritis yra psichotraumatologija. Jis kryptingai dirba psichologinių traumų atpažinimo, įveikos bei psichotraumatologinės pagalbos plėtros srityse. Profesorius savo moksliniuose darbuose analizuoja traumos poveikį asmens raidai, socialinio konteksto svarbą ir internetinių psichosocialinių intervencijų veiksmingumą. Pastaruosius kelerius metus prof. E. Kazlausko pagrindinė veikla skirta traumos ir potrauminio streso atpažinimui, ypač – kompleksinių psichologinių traumos padarinių psichodiagnostikos iššūkiams.

Prof. E. Kazlauskas 2010–2016 m. buvo Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas, nuo 2013 m. yra Lietuvos traumų psichologijos asociacijos prezidentas. Be to, profesorius vadovauja VU Psichotraumatologijos centrui. Prof. E. Kazlauskas ESTSS prezidento pareigas pradės eiti nuo 2021 m. sausio pradžios.