LTPA Valdybos narei dr. Paulinai Želvienei skirtas ESTSS geriausios jaunosios mokslininkės apdovanojimas

Kas dvejus metus Europos trauminio streso tyrimų asociacija (ESTSS) skiria apdovanojimus mokslininkams, padariusiems reikšmingą indėlį į psichotraumatologijos vystymą Europoje. Didžiuojamės, kad 2023 m. „Young Minds in Psychotraumatology Award“ apdovanojimas buvo skirtas LTPA Valdybos narei, psichologei psichotraumatologei doc. dr. Paulinai Želvienei.

Dr. Paulina Želvienė geriausios jaunosios Europos psichotraumatologės apdovanojimą gavo už savo nuoseklią ir kryptingą veiklą psichotraumatologijos srityje. Dr. P. Želvienė yra viena iš aktyviausių jaunosios kartos mokslininkių Lietuvoje. 2017 m. ji Vilniaus universitete įgijo socialinių mokslų (psichologijos krypties) daktaro laipsnį. 2013 m. P. Želvienė buvo viena iš Lietuvos traumų psichologijos asociacijos (LTPA) iniciatorių ir steigėjų, o dabar yra LTPA valdybos narė. Nuo 2021 m. mokslininkė yra Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narė.

Dr. Paulina Želvienė yra vyriausioji mokslo darbuotoja Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Psichotraumatologijos centre ir aktyviai vykdo mokslinius tyrimus bendradarbiaudama su mokslininkais iš kitų šalių. Ji yra atlikusi unikalių adaptacijos sutrikimo validacijos tyrimų, remiantis naująją 11-ąja Tarptatine ligų klasifikacija (TLK-11). Šiuo metu P. Želvienė aktyviai vykdo vaikų ir paauglių psichotraumatologijos tyrimus, vadovaudama Psichotraumatologijos centro mokslininkų grupei analizuoja vaikų ir paauglių psichologinius sunkumus ir atsparumą patyrus psichologines traumas. Taip pat dr. Želvienė vadovauja mokslinių tyrimų projektui, kuriame, bendradarbiaujant su Danijos mokslininkais, validuojamas mažų vaikų psichologinio traumavimo požymių įvertinimo instrumentas. Dr. P. Želvienė, kartu su bendraautoriais, yra publikavusi 27 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, įskaitant lyderiaujančius psichotraumatologijos mokslo leidinius pasaulyje: „European Journal of Psychotraumatology“, „Child Abuse and Neglect“ ir kt. Dr. Želvienė stažavosi Danijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Šveicarijoje ir kitų šalių universitetuose,  ji reguliariai dalyvauja bei skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Dr. P. Želvienė pasižymi ne tik brandžia tarptautinio lygio moksline veikla, bet ir aktyviai dalyvauja Lietuvos traumų psichologijos vystymo veikloje, prisideda prie mokslu paremtos specializuotos psichotraumatologinės pagalbos plėtros šalyje.