LTPA Valdybos nariui prof. E. Kazlauskui skirta 2023 m. Lietuvos mokslo premija

Sveikiname LTPA Valdybos narį prof. Evaldą Kazlauską gavus Lietuvos mokslų akademijos 2023 m. Lietuvos mokslo premiją socialinių mokslų srityje. Profesorius buvo įvertintas už darbų ciklą „Psichologinio streso moksliniai tyrimai: stresinių sutrikimų diagnostika, paplitimas, įveika ir psichologinių intervencijų veiksmingumas“. Džiaugiamės ir dėkojame profesoriui už itin reikšmingus darbus plėtojant psichotraumatologiją Lietuvoje.

Prof. Evaldo Kazlausko mokslo darbų cikle analizuojamas Lietuvos gyventojų stresorių, psichologinių traumų, stresinių sutrikimų paplitimas, su stresu ir traumomis susijusių sunkumų atpažinimo bei veiksmingos psichologinės pagalbos galimybės ir iššūkiai. Pateikiami unikalūs Lietuvos gyventojų stresinių sutrikimų duomenys bei inovatyvių stresinių sutrikimų intervencijų tyrimų rezultatai. Šis ciklas yra reikšmingas indėlis į Lietuvos ir tarptautinius psichologinio streso ir psichotraumatologijos mokslinius tyrimus. Jis turi didelę taikomąją vertę tobulinant psichologinę pagalbą asmenims, patiriantiems su stresu ir traumomis susijusius psichologinius sunkumus.