Nuotolinis renginys „ŠIUOLAIKINĖ PSICHOTRAUMATOLOGINĖ PAGALBA PASAULYJE IR LIETUVOJE“

2023 m. lapkričio 10 d. 14 val.

Šio nuotolinio renginio metu žymus psichotraumatologas prof. Jonathan Bisson (JK) pristatys esminius šiuolaikinės psichotraumatologinės pagalbos principus ir gerąsias praktikas. Po šio pranešimo Lietuvos traumų psichologijos asociacijos (LTPA) prezidentė dr. Odeta Geležėlytė pasidalins įžvalgomis apie psichotraumatologinės pagalbos poreikį ir situaciją Lietuvoje, o LR SAM Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas Ignas Rubikas apžvelgs psichologinės pagalbos galimybes traumas patyrusiems žmonėms Lietuvos sveikatos sistemoje. Renginį apibendrinsime apžvelgdami kryptis, kuriomis turėtume judėti, siekiant, kad traumas patyrusiems žmonėms Lietuvoje būtų prieinami šiuolaikiniai ir veiksmingi pagalbos būdai.

 

RENGINIO PROGRAMA

 

Tiesioginė renginio transliacija: YOUTUBE

 

Apie pranešėją prof. dr. Jonathan Bisson

Prof. Bisson yra gydytojas psichiatras ir profesorius. Jis įkūrė ir vadovauja Kardifo universiteto (JK) Trauminio streso tyrimų grupei. Prof. Bisson yra atlikęs daugybę mokslinių tyrimų potrauminio streso (PTSS) atpažinimo, rizikos ir apsauginių veiksnių bei terapijų veiksmingumo tematika. Kartu su bendraautoriais, profesorius yra paskelbęs daugiau nei 200 mokslinių publikacijų. Prof. Bisson atliktų tyrimų rezultatais ir mokslu grįstomis įžvalgomis remiamasi sudarant Jungtinės Karalystės ir tarptautines pagalbos potrauminio streso sutrikimą patiriantiems žmonėms rekomendacijas. Profesorius glaudžiai bendradarbiauja su Jungtinės Karalystės Valstybine sveikatos tarnyba (NHS) bei psichotraumatologais ir mokslininkais iš viso pasaulio. Yra buvęs Europos trauminio streso tyrimų asociacijos (ESTSS) prezidentas. Profesorius daug dėmesio skiria žinių apie mokslu grįstas PTSS terapijas sklaidai, yra vienas iš knygos „Veiksmingas PTSS gydymas: praktinės Tarptautinės trauminio streso tyrimų asociacijos rekomendacijos“ (2020) sudarytojų. 2019 m. prof. Bisson už išskirtinius pasiekimus ir indėlį į psichotraumatologijos plėtrą buvo įteiktas Tarptautinės trauminio streso tyrimų asociacijos (ISTSS) apdovanojimas. 2021 m. jam įteiktas Lordo Ashcrofto mokslinių tyrimų apdovanojimas už inovatyvios karo veteranams skirtos PTSS intervencijos veiksmingumo tyrimo įgyvendinimą.

Skaitykite daugiau